En hållbar livsstil med hållbara kläder

Är du bekant med begreppet “hållbar livsstil”? Om du inte är det, misströsta inte, här finns det mer information om ämnet. Om du är nyfiken på vad begreppet innebär följer här en kort introduktion. På andra ställen på sidan finns det mer specifik information om olika delar av det som en hållbar livsstil kan tänkas innehålla.

Vad innebär begreppet “hållbar livsstil”?

Begreppet “hållbar livsstil” bygger på två begrepp, hållbar som innebär någonting stadigt, något som tål påfrestningar och begreppet livsstil som kan förklaras som beteendemönster som är baserade på personliga egenskaper, motiv och värderingar. Det handlar helt enkelt om hur du väljer att leva ditt liv och de val som du gör. En hållbar livsstil kan likställas med att du väljer att leva på ett sätt som tål påfrestningar samt ett sätt som inte påverkas för mycket av småsaker. Ett exempel kan vara att se till att du har en välordnad ekonomi, att du inte spenderar mer pengar än du behöver, att du lever klimatsmart och att du inte lever över dina eller någon annans tillgångar.

Vissa forskare menar att en hållbar livsstil innebär en balans mellan etik, ekonomi och ekologi. Det vill säga, att du lever efter att ha en god ekonomi i balans med god etik samt att vara klimatsmart och tänka på miljön. Begreppet har florerat länge i olika miljösammanhang, inom miljövetenskapen och ekologin. Strävan efter att ta vara på miljön och göra så få påfrestningar på naturen som möjligt.

Redan 1987 kom begreppet som en del av den hållbara utvecklingen som blev något att eftersträva. Men, de senaste åren har det kommit tillbaka och uppmärksammats på nytt. Bland annat så har begreppet uppmärksammats mycket i och med att Kronprinsessan Viktoria gärna syns för allmänheten i lånade kläder. Vilket experterna menar är ett sätt för henne att föregå med gott exempel om hur du ska leva hållbart.

Trestegsraketen

Experterna menar att det finns en typ av trestegsraket kopplade till tankarna om en hållbar livsstil och hur du på bästa sätt uppnår en sådan livsstil. Stegen är enkla och det första steget innebär helt enkelt att du är medveten och gör medvetna val utifrån en miljöaspekt, eller olika sociala aspekter. Det vill säga att du är medveten om hur situationen för miljön och andra människor oavsett hur land och samhälle ser ut och du kan sätta dig själv i perspektiv till dem. Det andra steget är en vilja att lära sig mer, än lust att läsa på och/eller att på andra sätt tillgodose sig information om läget i världen och vad du kan göra för att inte förvärra situationen. Det tredje steget innefattar en tro på att varje människa kan göra skillnad. Att varje litet steg eller varje aktiv tanke kan göra skillnad socialt och för miljön.

Hållbara moderna kläder

Du måste inte shoppa speciellt ofta för att vara en modeikon, det handlar om att köpa välgjorda kläder som du kan återanvända. Det här en viktig del av en hållbar livsstil, eftersom kläder är något som vi alla måste använda oss av hela tiden. Om du då vill göra aktiva val med hållbarhet som perspektiv, så är dina kläder och vad du äter två delar som är lätta att se över och förändra om det skulle behövas. Kanske kan du börja låna kläder av någon släkting? Det finns mycket information att ta del av på andra ställen på den här sidan, för att du ska kunna bli mer medveten.